Προϊόντα - Δυναμό

Επισκευή - Ανακατασκευή Δυναμό

Στο Δυναμό αυτό, τα επί μέρους εξαρτήματα υπέστησαν ειδική επεξεργασία, βάφτηκαν, επιμεταλλώθηκαν και έγινε ο τελικός έλεγχος καλής λειτουργείας.
Η διαδικασία που ακολουθείται έχει ώς εξής:

  • Πηνία ελέγχονται ηλεκτροστατικά και φινίρονται με ειδικό βερνίκι
  • Ρότορας (μπομπίνα) ελέγχεται ηλεκτρικά και ζυγοσταθμίζεται
  • Καρβουνάκια αλλάζονται
  • Δίοδοι (τρανζίστορς) ελέγχονται ηλεκτρονικά με φορτίο.
  • Συλλέκτης αντικαθίσταται ή επεξεργάζται
  • Ρουλεμάν καινούρια
alternator

Εξειδικευμένες Πληροφορίες