Προϊόντα - Μίζα

Επισκευή - Ανακατασκευή Μίζας

Στη Μίζα αυτή, τα επί μέρους εξαρτήματα υπέστησαν ειδική επεξεργασία, βάφτηκαν, επιμεταλλώθηκαν και έγινε ο τελικός έλεγχος καλής λειτουργείας. Η διαδικασία που ακολουθείται έχει ώς εξής:

  • Συλλεκτης ελέγχεται ηλεκτρικά και επεξεργάζεται
  • Δαχτυλίδια αντικαθίστατναι
  • Καρβουνάκια καινούρια
  • Πηνία ελέγχονται ηλεκτρικά και επεξεργάζονται
  • Μαγνητικός διακόπτης (μπουτόν) περνά απο ειδική επεξεργασία, αντικαθίστανται τα κινητά του μέρη και ελέγχεται ηλεκτρικά και μηχανικά
  • Γρανάζι περνά απο ειδική διαδικασία και ελέγχεται μηχανικά
  • Δαχτυλίδια αντικαθίστανται
  • Ρότορας (μπομπίνα) ελέγχεται ηλεκτρικά, επεξεργάζεται και ζυγοσταθμίζεται
100NewStarterLft_Desktop

Εξειδικευμένες Πληροφορίες