Πολιτική απορρήτου

Δήλωση περί απορρήτου σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ

Όνομα και διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας υπό την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων και λοιπών εθνικών νομοθεσιών περί προστασίας των δεδομένων των κρατών μελών καθώς και λοιπών διατάξεων περί της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η εταιρεία:

ΠΑΥΛΟΥ – ΛΙΟΤΣΟΣ Ο.Ε.
Λ. Δημοκρατίας 212 Αχαρναι

Διευθύνων σύμβουλος: Γιώργος Παύλου

Τηλ: 210/2381515

Φαξ: 210/2387895

E-mail: 

ΑΦΜ: 081640339

 

Στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων:
Παύλου – Λιότσος Ο.Ε.

 

 1. Γενικά για την επεξεργασία δεδομένων

1.1. Μέγεθος της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών μας βασικά μόνο στο βαθμό που αυτό απαιτείται για τη δημιουργία ενός λειτουργικού ιστότοπου καθώς και για την παροχή των αγαθών και υπηρεσιών μας. Η συλλογή και χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών μας πραγματοποιείται τακτικά μόνο μετά τη συγκατάθεση του χρήστη. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις στις οποίες η προηγούμενη επίτευξη εν επιγνώσει συγκατάθεσης δεν καθίσταται δυνατή για πραγματικούς λόγους και η επεξεργασία των δεδομένων επιτρέπεται βάσει νομοθετικών διατάξεων.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται μόνο αν εσείς μας ενημερώσετε σχετικά και οικειοθελώς στο πλαίσιο της παραγγελίας σας. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που μας δίνετε, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, αποκλειστικά για την εκπλήρωση και διεκπεραίωση της παραγγελίας σας. Με την πλήρη διεκπεραίωση της σύμβασης και την πλήρη καταβολή της τιμής αγοράς τα δεδομένα σας δεσμεύονται χωρίς να μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεταγενέστερα και μετά την παρέλευση της προθεσμίας διατήρησης τους σύμφωνα με το φορολογικό και εμπορικό δίκαιο, διαγράφονται εφόσον δεν έχετε συναινέσει ρητά για την περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας.

 

1.2. Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Κατά την αποστολή δεμάτων και παραδόσεων εμπορευμάτων διαβιβάζουμε το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση email σας στους μεταφορείς και – ενδεχομένως στον εκτελεστή εντολών – με τους οποίους έχουμε συνάψει σύμβαση, με σκοπό να εκπληρώσουν την παράδοση και να έρθουν σε επαφή μαζί σας για να ενημερωθείτε και να συμφωνήσετε την παράδοση.

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων που συνδέεται με το παρόν προκύπτει από το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ, εφόσον μας έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας. Σε περίπτωση που η επεξεργασία των δεδομένων απαιτείται για την εκπλήρωση της συμφωνηθείσας, με σύμβαση, παράδοσης εμπορευμάτων, η νομική βάση είναι η εξής: άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ. Επιπρόσθετη είναι η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων που συνδέεται με το παρόν, άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ (στάθμιση συμφερόντων, βάσει των δικών μας συμφερόντων, να σας παρέχουμε μια ομαλή παράδοση σε ώρες που είναι οι καλύτερες δυνατές για εσάς).

Διαγράφουμε όλα τα προαναφερόμενα δεδομένα το αργότερο μετά τη νόμιμη λήξη της εγγύησης, εφόσον δεν είμαστε υποχρεωμένοι ή δεν δικαιούμαστε βάσει δικαίου την περαιτέρω αποθήκευση των δεδομένων αυτών.

Για τη διεκπεραίωση των πληρωμών μεταβιβάζουμε τα δεδομένα πληρωμής σας στο εντεταλμένο πιστωτικό ίδρυμα ή στην υπηρεσία πληρωμών που επιλέχθηκε κατά τη διαδικασία της παραγγελίας.

 

1.3. Χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με επιλογή της Παύλου – Λιότσος Ο.Ε ως είδος πληρωμής

Αν αποφασίσατε ως επιλογή πληρωμής να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες πληρωμών της Παύλου – Λιότσος Ο.Ε, όπως για παράδειγμα Τιμολόγιο Παύλου – Λιότσος Ο.Ε-, έχετε συναινέσει στο να συλλέξουμε και να διαβιβάσουμε στηνΠαύλου – Λιότσος Ο.Ετα παρακάτω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που είναι αναγκαία για τη διεκπεραίωση της αγοράς με πίστωση και τον έλεγχο της ταυτότητας και της πιστοληπτικής ικανότητας, όπως είναι όνομα, επίθετο, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, φύλο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση IP, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου καθώς και τα απαραίτητα δεδομένα για τη διεκπεραίωση της αγοράς με πίστωση που σχετίζονται με την παραγγελία σας, όπως ο αριθμός των προϊόντων, τον κωδικό προϊόντος, το ποσό του τιμολογίου και τους φόρους σε ποσοστό. Η διαβίβαση αυτών των δεδομένων πραγματοποιείται για να μπορέσει η Παύλου – Λιότσος Ο.Ε. κατά τη διεκπεραίωση της αγοράς σας με την επιθυμητή από εσάς διαδικασία τιμολόγησης, να εκδώσει τιμολόγιο και να εκτελέσει έναν έλεγχο ταυτότητας και φερεγγυότητας.

Πληρωμή με άμεση μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό

Προσφέρουμε επίσης τη δυνατότητα πληρωμής με άμεση μεταφορά. Για αυτό χρειάζεστε μόνο τον αριθμό λογαριασμού, το BIC ή κωδικό αριθμό τράπεζας, καθώς και τα PIN και TAN του λογαριασμού σας για Online Banking. Στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγγελίας μεταβαίνετε αυτόματα στο ασφαλές έντυπο πληρωμής της εταιρείας. Αμέσως μετά λαμβάνετε την επιβεβαίωση της συναλλαγής. Στη συνέχεια, εμείς λαμβάνουμε άμεσα το πιστωτικό υπόλοιπο του εμβάσματος. Ο καθένας ο οποίος διαθέτει έναν ενεργοποιημένο λογαριασμό Online Banking με διαδικασία PIN/TAN, μπορεί να χρησιμοποιήσει την άμεση μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό ως τρόπο πληρωμής. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι μερικές, λίγες τράπεζες δεν υποστηρίζουν ακόμα την πληρωμή με άμεση μεταφορά.

Υπαναχώρηση από τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 1. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Παύλου – Λιότσος Ο.Ε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Εντούτοις η Παύλου – Λιότσος Ο.Ε συνεχίζει να διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργάζεται, να χρησιμοποιεί και να διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, για τη συμβατική διεκπεραίωση της πληρωμής από τις υπηρεσίες της Παύλου – Λιότσος Ο.Ε εφόσον αυτό είναι αναγκαίο, προβλέπεται νομοθετικά ή απαιτείται από δικαστήριο ή δημόσια υπηρεσία.
 2. Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα από την Παύλου – Λιότσος Ο.Εδεδομένα προσωπικού χαρακτήρα οποιαδήποτε στιγμή. Το δικαίωμα αυτό διασφαλίζεται από τον ομοσπονδιακό νόμο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση που ως αγοραστής το επιθυμείτε αυτό ή επιθυμείτε να κοινοποιήσετε στην Παύλου – Λιότσος Ο.Ε τροποποιήσεις αναφορικά με τα αποθηκευμένα δεδομένα, τότε μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση stal_pll@otenet.gr

 

1.4. Διεκπεραίωση πληρωμών μέσω του παρόχου PayPal

Σε περίπτωση πληρωμής μέσω PayPal, πιστωτικής κάρτας μέσω PayPal, μεταφοράς σε τραπεζικό λογαριασμό μέσω PayPal ή – εφόσον προσφέρεται – «αγοράς με πίστωση» μέσω PayPal διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας πληρωμής στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης πληρωμής στην PayPal (Europe) (εφεξής καλούμενη PayPal). Η PayPal επιφυλάσσεται της διενέργειας ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας για τις μεθόδους πληρωμής με πιστωτική κάρτα μέσω PayPal, μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό μέσω PayPal ή – εφόσον προσφέρεται – «αγορά με πίστωση» μέσω PayPal. Η PayPal χρησιμοποιεί το αποτέλεσμα του ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας σε σχέση με τη στατιστική πιθανότητα αδυναμίας πληρωμής με σκοπό να αποφασίσει για την προσφορά της εκάστοτε μεθόδου πληρωμής. Οι πληροφορίες φερεγγυότητας μπορεί να περιλαμβάνουν πιθανότητες (επονομ. βαθμούς). Όταν στο αποτέλεσμα των στοιχείων φερεγγυότητας ενσωματώνονται βαθμοί, αυτοί βασίζονται σε μία επιστημονικά αναγνωρισμένη διαδικασία μαθηματικής στατιστικής. Στον υπολογισμό των βαθμών περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων δεδομένα διεύθυνσης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και μεταξύ άλλων για τα γραφεία πιστώσεων θα βρείτε στην Δήλωση περί απορρήτου της PayPal.

 

1.5. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Όταν για τις πράξεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ζητάμε τη συγκατάθεση του εν λόγω προσώπου, τότε ως νομική βάση χρησιμοποιείται το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ).
Κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία απαιτούνται για την εκπλήρωση σύμβασης, στην οποία συμβαλλόμενος είναι το υποκείμενο των δεδομένων, τη νομική βάση αποτελεί το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ. Αυτό ισχύει και για τις πράξεις επεξεργασίας που απαιτούνται για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων. Όταν απαιτείται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την εκπλήρωση μίας νομικής υποχρέωσης, στην οποία υπόκειται η εταιρεία μας, τότε το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ αποτελεί τη νομική βάση.
Για την περίπτωση που συμφέροντα ζωτικής σημασίας του υποκειμένου των δεδομένων ή ενός άλλου φυσικού προσώπου καθιστούν αναγκαία την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τότε τη νομική βάση αποτελεί το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του ΓΚΠΔ.
Αν απαιτείται η επεξεργασία για την προάσπιση ενός έννομου συμφέροντος της εταιρείας μας ή τρίτου και τα συμφέροντα, βασικά δικαιώματα και οι βασικές ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων δεν υπερισχύουν του αρχικά αναφερόμενου συμφέροντος, τότε τη νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.

 

1.6. Διαγραφή δεδομένων και διάρκεια αποθήκευσης

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου των δεδομένων διαγράφονται ή κλειδώνονται μόλις δεν υφίσταται πλέον ο σκοπός της αποθήκευσης. Η αποθήκευση δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν αυτό προβλέπεται από τον Ευρωπαίο ή τον εθνικό νομοθέτη σε κανονισμούς ενωσιακού δικαίου, νόμους ή λοιπές διατάξεις στις οποίες υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Το κλείδωμα ή η διαγραφή των δεδομένων πραγματοποιείται ακόμα και όταν έχει παρέλθει η προβλεπόμενη από τα αναφερόμενα πρότυπα προθεσμία αποθήκευσης, εκτός και αν υφίσταται η απαίτηση για την περαιτέρω αποθήκευση των δεδομένων, για τη σύναψη ή την εκπλήρωση σύμβασης.

 

 1. Διάθεση της ιστοσελίδας και δημιουργία αρχείων ημερολογίου

2.1. Περιγραφή και μέγεθος της επεξεργασίας δεδομένων

Με κάθε επίσκεψη  της ιστοσελίδας μας, το σύστημά μας καταγράφει αυτόματα δεδομένα και πληροφορίες του υπολογιστικού συστήματος του υπολογιστή του επισκέπτη.

Κατά αυτόν τον τρόπο συλλέγονται τα εξής δεδομένα:

 1. Πληροφορίες σχετικά με τον τύπο browser και τη χρησιμοποιούμενη έκδοση
  2. Το λειτουργικό σύστημα του χρήστη
  3. Ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου του χρήστη
  4. Η διεύθυνση IP του χρήστη
  5. Ημερομηνία και ώρα της πρόσβασης
  6. Ιστοσελίδες από τις οποίες το σύστημα του χρήστη καταλήγει στην ιστοσελίδα μας
  7. Ιστοσελίδες οι οποίες ανοίγουν από το σύστημα του χρήστη μέσω της ιστοσελίδας μας

 

Τα αρχεία ημερολογίου περιλαμβάνουν διευθύνσεις IP ή λοιπά δεδομένα τα οποία καθιστούν δυνατή την ταξινόμηση σε έναν χρήστη. Αυτό θα μπορούσε για παράδειγμα να ισχύει όταν η σύνδεση στην ιστοσελίδα από την  οποία ο χρήστης κατέληξε στον ιστότοπο ή όταν η σύνδεση σε ιστοσελίδα στην οποία μεταβαίνει ο χρήστης περιέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται επίσης στα αρχεία ημερολογίου του συστήματός μας. Αυτό δεν αφορά στις διευθύνσεις IP του χρήστη ή άλλα δεδομένα, τα οποία καθιστούν δυνατή την αντιστοίχιση των δεδομένων σε έναν χρήστη. Δεν πραγματοποιείται η αποθήκευση αυτών των δεδομένων μαζί με άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη.

 

2.2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Νομική βάση για την προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων και των αρχείων ημερολογίου αποτελεί το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.

 

2.3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Η προσωρινή αποθήκευση της διεύθυνσης IP από το σύστημα είναι απαραίτητη για να καταστεί δυνατή η διάθεση της ιστοσελίδας στον υπολογιστή του χρήστη. Για αυτό πρέπει η διεύθυνση ΙΡ του χρήστη να παραμείνει αποθηκευμένη για τη διάρκεια της συνεδρίας.

Η αποθήκευση σε αρχεία ημερολογίου πραγματοποιείται για να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα της ιστοσελίδας. Επιπλέον τα δεδομένα μάς χρησιμεύουν για τη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας και για τη διασφάλιση της ασφάλειας των μηχανογραφικών συστημάτων της εταιρείας μας. Σε αυτό το πλαίσιο δεν πραγματοποιείται αξιολόγηση των δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ.

Σε αυτούς του σκοπούς υπάγεται και το έννομο συμφέρον μας για την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.

 

2.4. Διάρκεια της αποθήκευσης

Τα δεδομένα διαγράφονται μόλις δεν απαιτούνται πλέον για την επίτευξη του σκοπού της συλλογής τους. Στην περίπτωση της συλλογής των δεδομένων για τη λειτουργία της ιστοσελίδας αυτό ισχύει όταν τερματίζεται η εκάστοτε συνεδρία.

Στην περίπτωση της αποθήκευσης δεδομένων σε αρχεία ημερολογίου αυτό ισχύει για το αργότερο μετά από επτά ημέρες. Υφίσταται η δυνατότητα περαιτέρω αποθήκευσης.  Σε αυτήν την περίπτωση διαγράφονται ή διασκευάζονται οι διευθύνσεις IP των χρηστών, έτσι ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η ταξινόμηση του Client του επισκέπτη.

 

2.5. Δυνατότητα εναντίωσης και κατάργησης

Η συλλογή των δεδομένων για τη διάθεση της ιστοσελίδας και η αποθήκευση των δεδομένων σε αρχεία ημερολογίου απαιτούνται αναγκαστικά για τη λειτουργία της ιστοσελίδας. Κατά συνέπεια δεν υφίσταται από την πλευρά του χρήστη δυνατότητα εναντίωσης.

 

 1. Χρήση cookies

3.1.1. Περιγραφή και μέγεθος της επεξεργασίας δεδομένων (ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο)

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies, τα οποία καθιστούν δυνατή την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούν να διαβιβαστούν τα εξής δεδομένα:

 1. Καταχωρισμένες λέξεις αναζήτησης
  2. Συχνότητα επίσκεψης σελίδων
  3. Χρήση των λειτουργιών της ιστοσελίδας

Τα δεδομένα των χρηστών που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο μετατρέπονται μέσω τεχνικών προληπτικών μέτρων σε δεδομένα για τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί ψευδώνυμα. Έτσι δεν είναι δυνατή πλέον η αντιστοίχιση των δεδομένων στον επισκεπτόμενο τον ιστότοπο, χρήστη Τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται μαζί με λοιπά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη.

 

3.1.2. Περιγραφή και μέγεθος της επεξεργασίας δεδομένων (λειτουργία καλαθιού αγορών)

Μερικά cookies παραμένουν μόνιμα στον υπολογιστή σας και μας παρέχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε και πάλι τον υπολογιστή σας κατά την επόμενη επίσκεψή σας (μόνιμα cookies). Οι συνεργάτες μας απαγορεύεται να συλλέγουν, να επεξεργάζονται ή να χρησιμοποιούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μέσω του ιστοτόπου μας με τη βοήθεια των cookies. Οι περισσότεροι φυλλομετρητές αποδέχονται τα cookies εξ ορισμού. Στις ρυθμίσεις ασφαλείας μπορείτε να αποδεχτείτε ή να απαγορεύσετε μεμονωμένα τα προσωρινά και αποθηκευμένα cookies. Αν απενεργοποιήσετε τα cookies, δεν διατίθενται πλέον στον ιστότοπό μας υπό συνθήκες συγκεκριμένες λειτουργίες και ενδεχομένως μερικοί ιστότοποι να μην προβάλλονται σωστά. Για να χρησιμοποιήσετε το καλάθι προϊόντων μας, πρέπει να επιτρέπονται προσωρινά cookies! Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στα cookies μας δε συνδέονται με τα προσωπικά σας δεδομένα (όνομα, διεύθυνση κλπ.). Χωρίς τη ρητή σας συγκατάθεση δε θα συνδέσουμε τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στα cookies μας με τα προσωπικά σας δεδομένα (όνομα, διεύθυνση κλπ.).

 

3.2. Συλλογή δεδομένων μέσω της χρήσης του Google-Analytics

Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί το Google-Analytics, μία υπηρεσία ανάλυσης του διαδικτύου, της Google inc. Η Google-Analytics χρησιμοποιεί τα επονομαζόμενα «cookies». Ταυτόχρονα πρόκειται για αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και τα οποία επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς. Για παράδειγμα λαμβάνονται υπόψη πληροφορίες σχετικά με το λειτουργικό σύστημα, τον περιηγητή, τη διεύθυνση IP, τις σελίδες που επισκεφτήκατε προηγουμένως (Referrer-URL) και ημερομηνία και ώρα της επίσκεψής σας στον ιστότοπό μας.
Οι πληροφορίες που δημιουργούνται μέσω αυτού του αρχείου κειμένου με τη χρήση του ιστοτόπου μας, διαβιβάζονται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστοτόπου μας από εσάς, για να καταρτίσει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστοτόπου για τους διαχειριστές του ιστοτόπου και για να παράσχει περαιτέρω υπηρεσίες που συνδέονται με τη χρήση ιστοτόπων και του διαδικτύου. Εφόσον αυτό ορίζεται νομοθετικά ή εφόσον τρίτοι επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα μετά από ανάθεση της Google, η Google θα διαβιβάσει αυτές τις πληροφορίες και σε αυτούς τους τρίτους. Η χρήση αυτή πραγματοποιείται ανώνυμα ή με ψευδώνυμα.

 

3.3. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τη χρήση cookies είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.

 

3.4. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Η χρήση των cookies ανάλυσης πραγματοποιείται με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του ιστοτόπου μας και των περιεχομένων του. Μέσω της ανάλυσης των cookies μαθαίνουμε πως χρησιμοποιείται ο ιστότοπος και μπορούμε έτσι να βελτιώνουμε συνεχώς την προσφορά μας.
Σε αυτούς τους σκοπούς οφείλεται και το έννομο συμφέρον μας για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφο 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ

 

3.5. Διάρκεια της αποθήκευσης, δυνατότητα εναντίωσης και κατάργησης

Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη και από αυτόν διαβιβάζονται στη σελίδα μας. Έτσι έχετε ως χρήστης και τον πλήρη έλεγχο σχετικά με τη χρήση των cookies. Μέσω της αλλαγής των ρυθμίσεων στο σύστημα περιήγησης διαδικτύου μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να περιορίσετε τη μετάδοση των cookies. Ήδη αποθηκευμένα cookies μπορούν να διαγραφούν οποιαδήποτε στιγμή. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί και αυτοματοποιημένα. Αν απενεργοποιηθούν τα cookies για τον ιστότοπό μας, τότε ενδεχομένως να μην μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν πλήρως όλες οι λειτουργίες του ιστοτόπου.
Η διαβίβαση των Flash-cookies δε μπορεί να σταματήσει μέσω των ρυθμίσεων του περιηγητή αλλά μέσω της αλλαγής των ρυθμίσεων του Flash Player.

 

 1. Ενημερωτικό δελτίο

4.1. Περιγραφή και μέγεθος της επεξεργασίας δεδομένων

Στην ιστοσελίδα μας παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν συνδρομής ενός ενημερωτικού δελτίου. Ταυτόχρονα κατά την εγγραφή για το ενημερωτικό δελτίο διαβιβάζονται σε εμάς τα δεδομένα από τη μάσκα εισόδου.
Επιπλέον συλλέγονται τα εξής δεδομένα κατά την εγγραφή:

 1. Διεύθυνση IP του υπολογιστή του επισκέπτη
  2. Ημερομηνία και ώρα της εγγραφής

Για την επεξεργασία των δεδομένων ζητείται στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής η συναίνεσή σας και γίνεται αναφορά αυτή στη δήλωση περί απορρήτου.
Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου.

Για την αποστολή του ενημερωτικού μας δελτίου χρησιμοποιούμε τον πάροχο λιστών αλληλογραφίας MailChimp. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται κατά την εγγραφή διαβιβάζονται στην Rocket και αποθηκεύονται από αυτή. Τα δεδομένα που καταχωρούνται κατά την εγγραφή δε διαβιβάζονται σε λοιπούς τρίτους. Μετά την εγγραφή η MailChimp σας αποστέλλει μία ηλεκτρονική επιστολή για να επιβεβαιώσει την εγγραφή σας. Επιπλέον η MailChimp προσφέρει διάφορες δυνατότητες ανάλυσης σχετικά με το πως ανοίγουν και χρησιμοποιούνται τα ενημερωτικά δελτία π.χ. σε πόσους χρήστες εστάλη μία ηλεκτρονική επιστολή, αν απορρίφθηκαν ηλεκτρονικές επιστολές και αν χρήστες σταμάτησαν να λαμβάνουν τα ενημερωτικά δελτία μετά την παραλαβή μιας ηλεκτρονικής επιστολής. Αυτές οι αναλύσεις όμως βασίζονται σε ομάδες και δε χρησιμοποιούνται από εμάς για εξατομικευμένες αξιολογήσεις. Η MailChimp χρησιμοποιεί επιπλέον το εργαλείο για αναλύσεις δεδομένων Google Analytics της Google, Inc και το ενσωματώνει υπό συνθήκες στο ενημερωτικό δελτίο. Περαιτέρω στοιχεία σχετικά με το Google Analytics θα βρείτε στην παρούσα δήλωση περί απορρήτου στο σημείο μενού «Συλλογή δεδομένων με χρήση του Google-Analytics».
Περισσότερες πληροφορίες για την προστασία δεδομένων στο MailChimp θα βρείτε στη διεύθυνση: http://mailchimp.com/legal/privacy/.

GetResponse

Για τη αποστολή διαφημιστικού υλικού και δελτίων τύπου της εταιρείας μας, χρησιμοποιούμε τον πάροχο υπηρεσιών (εκτελών την εργασία) GetResponse, η GetResponse Sp.z o.o., ul. ARKONSKA 6/A3, 80-387 GDANSK, Poland, επεξεργάζεται κατόπιν ανάθεσής μας τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα. Για αυτό το σκοπό αποθηκεύονται τα δεδομένα σας και από το GetResponse. Το GetResponse μας προσφέρει δυνατότητες αξιολόγησης για το πώς ανοίγονται και χρησιμοποιούνται τα δελτία τύπου. Τα δεδομένα σας για την παραλαβή του δελτίου τύπου δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους και το GetResponse δεν λαμβάνει κανένα δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων σας.

Ο πάροχος υπηρεσιών επεξεργάζεται με κάθε συναλλαγή τουλάχιστον δεδομένα σχετικά με,
– τη διεύθυνση IP σας
– την ημερομηνία
– το θέμα της ηλεκτρονικής σας επιστολής
– τους χρόνους απάντησης στη ζήτηση από τον διακομιστή σας
– την ώρα της ζήτησης του διακομιστή σας
– τη διεύθυνση ηλεκτρονικής επιστολής

Landing Page του GetResponse

Το περιεχόμενο που παίζεται μέσω του GetResponse μπορεί επίσης να φιλοξενηθεί σε μια σελίδα προορισμού (Landing Page) του GetResponse. Για εσάς ως χρήστη αυτό σημαίνει, ότι κάνοντας κλικ σε έναν σύνδεσμο από διαφημιστικό υλικό ή ένα δελτίο τύπου θα οδηγηθείτε σε μία υποσελίδα του GetResponse. Αυτή η επιλογή, μας δίνει την ευκαιρία να σας προσφέρουμε μια απρόσκοπτη εμπειρία χρήστη και να φιλοξενήσουμε τις μελέτες και τα άρθρα μας (και ενδεχομένως να σας τα παρουσιάσουμε).

Το GetResponse κάθε φορά που ζητείται ένα αρχείο από τον ιστότοπό του συλλέγει και αποθηκεύει τις ακόλουθες πληροφορίες:

– διεύθυνση IP,
– ιστότοπο από τον οποίο ζητήθηκε το εκάστοτε αρχείο,
– όνομα του αρχείου,
– ημερομηνία και ώρα της ζήτησης,
– δεδομένα μεταφοράς και
– μήνυμα σχετικά με την πραγματοποίηση της ζήτησης.

Αυτά τα δεδομένα πρόσβασης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε μη προσωποποιημένη μορφή για τη συνεχή βελτίωση της προσφοράς του διαδικτύου και για στατιστικούς σκοπούς. Για την αξιολόγηση αυτών των δεδομένων αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί μεταξύ άλλων το Google Analytics και Cookies. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων του GetResponse θα βρείτε στη διεύθυνση: https://www.getresponse.de/email-marketing/legal/datenschutz.html.

 

4.2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Το άρθρο 6, παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ αποτελεί τη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων μετά την εγγραφή του χρήστη για το ενημερωτικό δελτίο μαζί με την υποβολή συγκατάθεσης του.

 

4.3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Η συλλογή της ηλεκτρονικής διεύθυνση του χρήστη χρησιμοποιείται για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου.

Η συλλογή λοιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής έχει ως σκοπό να παρεμποδίσει την κατάχρηση των υπηρεσιών ή των χρησιμοποιούμενων ηλεκτρονικών διευθύνσεων.

 

4.4. Διάρκεια της αποθήκευσης

Τα δεδομένα διαγράφονται μόλις δεν απαιτούνται πλέον για την επίτευξη του σκοπού της συλλογής τους. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη αποθηκεύεται επομένως για το χρονικό διάστημα που παραμένει ενεργή η συνδρομή του ενημερωτικού δελτίου.

 

4.5. Δυνατότητα εναντίωσης και κατάργησης

Ο εκάστοτε εμπλεκόμενος χρήστης μπορεί να καταγγείλει οποιαδήποτε στιγμή τη συνδρομή του ενημερωτικού δελτίου. Για αυτό το σκοπό θα βρείτε ένα αντίστοιχο πλήκτρο στον ιστότοπο στο μενού ενημερωτικού δελτίου.

 

 1. Εγγραφή

5.1. Περιγραφή και μέγεθος της επεξεργασίας δεδομένων

Στον ιστότοπό μας προσφέρουμε στους χρήστες τη δυνατότητα να εγγραφούν με καταχώριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα καταχωρίζονται συγχρόνως σε μία κωδικοποιημένη μάσκα εισόδου ενώ διαβιβάζονται και αποθηκεύονται σε έναν πάροχο. Τα ακόλουθα δεδομένα συλλέγονται στο πλαίσιο της διαδικασίας καταχώρισης:

 1. E-mail
  2. Κωδικός πρόσβασης
  3. Προσφώνηση, όνομα, επίθετο

Τη χρονική στιγμή της εγγραφής αποθηκεύονται αρχικά τα εξής δεδομένα:

 1. Η διεύθυνση IP του χρήστη
  2. Ημερομηνία και ώρα της εγγραφής

Στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής ζητείται η συγκατάθεση του χρήστη για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων.

 

5.2. Σύνδεσημέσωτεχνολογίας Single-Sign-on (Facebook, Google και Amazon)

Σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να συνδεθείτε για την υπηρεσία μας με τεχνολογία Single-Sign-on. Κατά αυτόν τον τρόπο δεν είναι δυνατή μία επιπρόσθετη εγγραφή. Για τη σύνδεση μεταφέρεστε στην επιθυμητή σελίδα του παρόχου τεχνολογίας Single-Sign-on, όπου μπορείτε να συνδεθείτε με τα δικά σας δεδομένα χρήσης. Με αυτό συνδέονται τα αποθηκευμένα εκεί δεδομένα προφίλ σας και η υπηρεσία μας. Μέσω της σύνδεσης λαμβάνουμε αυτόματα από τον εκάστοτε πάροχο τις εξής πληροφορίες: Όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταυτότητα χρήστη (User-ID) και φύλο.

Από αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούμε αποκλειστικά το όνομα, το επίθετο, την ηλεκτρονική διεύθυνση, την ταυτότητα χρήστη και το φύλο. Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται επιτακτικά για τη σύναψη σύμβασης για να είναι δυνατή η ταυτοποίηση τους.

Facebook-Connect
Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Facebook-Connect και τις ρυθμίσεις προστασίας της ιδιωτικής ζωής θα βρείτε στη Δήλωση περί απορρήτου και στους Όρους χρήσης της Facebook Inc.

Google Sign in
Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Google Sign και τις ρυθμίσεις προστασίας της ιδιωτικής ζωής θα βρείτε στη Δήλωση περί απορρήτου και στους Όρους χρήσης της Google Inc.

Amazon Sign-on
Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Amazon Sign-on και τις ρυθμίσεις προστασίας της ιδιωτικής ζωής θα βρείτε στη Δήλωση περί απορρήτου της Amazon EU S.à r.l.

 

5.3. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων αποτελεί με την ύπαρξη συγκατάθεσης του χρήστη το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.
Αν η εγγραφή χρησιμοποιείται για την εκπλήρωση σύβασης στην οποία συμβαλλόμενος είναι ο χρήστης ή για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων, τότε επιπρόσθετη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων αποτελεί το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ.

 

5.4. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Η εγγραφή του χρήστη απαιτείται για την εκπλήρωση μιας σύμβασης με τον χρήστη ή για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων.

Τα δεδομένα εγγραφής χρησιμοποιούνται για τη διεκπεραίωση παραγγελιών στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

 

5.5. Διάρκεια της αποθήκευσης  

Τα δεδομένα διαγράφονται μόλις δεν απαιτούνται πλέον για την επίτευξη του σκοπού της συλλογής τους.
Αυτό ισχύει κατά τη διαδικασία εγγραφής για την εκπλήρωση σύμβασης ή για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων, όταν τα δεδομένα δεν απαιτούνται πλέον για την εκτέλεση της σύμβασης. Η απαίτηση αποθήκευσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του συμβαλλόμενου μπορεί να παραμένει σε ισχύ ακόμα και μετά τη σύναψη της σύμβασης για να ανταποκριθεί στις συμβατικές και νομικές υποχρεώσεις του.

 

5.6. Δυνατότητα εναντίωσης και κατάργησης

Ως χρήστης έχετε οποιαδήποτε στιγμή τη δυνατότητα να καταργήσετε την εγγραφή. Έχετε τη δυνατότητα να μεταβάλλετε τα αποθηκευμένα για εσάς δεδομένα οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
Ανάκληση με ηλεκτρονική επιστολή ή ταχυδρομείο στη διεύθυνση:

 

ΠΑΥΛΟΥ – ΛΙΟΤΣΟΣ Ο.Ε.
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 212, ΑΧΑΡΝΑΙ

Φαξ: 210/2387895
E-mail:

Αν τα δεδομένα απαιτούνται για την εκπλήρωση σύμβασης ή για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων, τότε η  πρόωρη διαγραφή των δεδομένων καθίσταται δυνατή μόνο εφόσον δεν αντιτίθενται σε αυτή συμβατικές και νομικές υποχρεώσεις.

 

 1. Φόρμα επικοινωνίας και επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικής επιστολής

6.1. Περιγραφή και μέγεθος της επεξεργασίας δεδομένων

Στην ιστοσελίδα μας υπάρχει μία φόρμα επικοινωνίας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ηλεκτρονική επικοινωνία. Αν ένας χρήστης κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας, τότε τα καταχωρισμένα στη μάσκα εισόδου δεδομένα διαβιβάζονται σε εμάς και αποθηκεύονται. Τα δεδομένα αυτά είναι:

 1. Αριθμός παραγγελίας
  2. Αριθμός τηλεφώνου
  3. Όνομα και επώνυμο
  4. VIN
  5. Κωδικοί

Κατά τη χρονική στιγμή της αποστολής του μηνύματος αποθηκεύονται επιπλέον τα εξής δεδομένα:

 1. Η διεύθυνση IP του χρήστη
  2. Ημερομηνία και ώρα της εγγραφής

Για την επεξεργασία των δεδομένων ζητείται στο πλαίσιο της διαδικασίας αποστολής η συγκατάθεσή σας και γίνεται παραπομπή σε αυτή τη δήλωση απορρήτου.
Εναλλακτικά υφίσταται η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω της διαθέσιμης ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Σε αυτή την περίπτωση αποθηκεύονται τα δεδομένα χρήστη προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται με την ηλεκτρονική επιστολή.

Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επεξεργασία της συζήτησης.

 

6.2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων αποτελεί με την ύπαρξη συγκατάθεσης του χρήστη το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων που διαβιβάζονται κατά την αποστολή μιας ηλεκτρονική επιστολής αποτελεί το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Αν η ηλεκτρονική επικοινωνία αποσκοπεί στη σύναψη σύμβασης τότε επιπρόσθετη νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ.

 

6.3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων  

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την μάσκα εισόδου μας εξυπηρετεί μόνο για την επεξεργασία της επικοινωνίας. Σε περίπτωση επικοινωνίας με ηλεκτρονική επιστολή υφίσταται και εδώ το απαιτούμενο έννομο συμφέρον στην επεξεργασία των δεδομένων.
Τα λοιπά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία κατά τη διαδικασία αποστολής, χρησιμοποιούνται για την αποφυγή κατάχρησης της φόρμας επικοινωνίας και τη διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων της εταιρείας μας.

 

6.4. Διάρκεια της αποθήκευσης

Τα δεδομένα διαγράφονται μόλις δεν απαιτούνται πλέον για την επίτευξη του σκοπού της συλλογής τους. Για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τη μάσκα εισόδου της φόρμας επικοινωνίας και για αυτά που έχουν αποσταλεί με ηλεκτρονική επιστολή αυτό εφαρμόζεται όταν τερματιστεί η εκάστοτε συζήτηση με τον χρήστη.  Η συζήτηση τερματίζεται τότε όταν από τις συνθήκες συνάγεται ότι η εν λόγω κατάσταση έχει ρυθμιστεί πλήρως.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται επιπρόσθετα κατά τη διαδικασία αποστολής διαγράφονται το αργότερο μετά την παρέλευση προθεσμίας επτά ημερών.

 

6.5. Δυνατότητα εναντίωσης και κατάργησης

Ο χρήστης έχει οποιαδήποτε στιγμή τη δυνατότητα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αν ο χρήστης επικοινωνεί μαζί μας μέσω ηλεκτρονικής επιστολής μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να αντιταχθεί στην αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων του. Σε μία τέτοια περίπτωση δεν είναι δυνατή η συνέχιση της συζήτησης.
Ανάκληση με ηλεκτρονική επιστολή ή ταχυδρομείο στη διεύθυνση:

ΠΑΥΛΟΥ – ΛΙΟΤΣΟΣ Ο.Ε.

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 212, ΑΧΑΡΝΑΙ

Φαξ: 210/2387895
E-mail:

Σε αυτή την περίπτωση διαγράφονται όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία αποθηκεύτηκαν στην πορεία της επικοινωνίας.

 

 1. Ειδοποιήσεις Push μέσω του Firebase Google

Στον ιστότοπό μας προσφέρουμε τη δωρεάν υπηρεσία των ειδοποιήσεων Push. Με ένα κλικ του ποντικιού στο πλήκτρο «Άδεια χρήσης» μπορείτε να γίνετε συνδρομητής της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Έχετε τη δυνατότητα να λήξετε τη συνδρομή οποιαδήποτε στιγμή από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

 

 1. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

8.1. Google+

Οι ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούν λειτουργίες του Google +1.

Συλλογή και κοινοποίηση πληροφοριών: Με τη βοήθεια του κουμπιού Google +1 μπορείτε να δημοσιοποιήσετε πληροφορίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Μέσω των κουμπιών Google +1 λαμβάνετε εσείς και άλλοι χρήστες εξατομικευμένο περιεχόμενο από την Google και τους συνεργάτες μας. Η Google αποθηκεύει τόσο τις πληροφορίες που έχετε δώσει εσείς για ένα περιεχόμενο +1, όσο και πληροφορίες σχετικά με την ιστοσελίδα, την οποία είδατε με ένα κλικ πάνω στο +1. Τα +1 σας μπορούν να εμφανιστούν ως επισημάνσεις μαζί με το όνομα προφίλ σας και τη φωτογραφία σας στις υπηρεσίες Google, καθώς και σε αποτελέσματα αναζήτησης ή στο προφίλ σας στη Google, ή σε άλλα σημεία σε ιστοτόπους και διαφημίσεις στο διαδίκτυο. Η Google καταγράφει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας +1, για να βελτιώσει τις υπηρεσίες της Google για εσάς και για άλλους. Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Google +1, χρειάζεστε ένα παγκοσμίως ορατό, δημόσιο προφίλ Google, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το όνομα που έχετε επιλέξει για το προφίλ. Το όνομα αυτό χρησιμοποιείται σε όλες τις υπηρεσίες Google. Σε μερικές περιπτώσεις, αυτό το όνομα μπορεί να αντικαταστήσει και ένα άλλο όνομα, το οποίο έχετε χρησιμοποιήσει για να μοιράζεστε περιεχόμενο μέσω του λογαριασμού σας στη Google. Η ταυτότητα του προφίλ σας στη Google μπορεί να εμφανιστεί σε χρήστες, οι οποίοι γνωρίζουν την ηλεκτρονική σας διεύθυνση ή διαθέτουν άλλες πληροφορίες για την ταυτοποίηση σας.
Χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται: Εκτός από τους σκοπούς χρήσης που εξηγούνται παραπάνω, οι διαθέσιμες από εσάς πληροφορίες χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες για την προστασία δεδομένων της Google. Η Google δημοσιεύει ενδεχομένως συνοπτικές στατιστικές σχετικά με τις δραστηριότητες +1 των χρηστών ή τις κοινοποιεί σε χρήστες και συνεργάτες όπως εκδότες, διαφημιστές και συνδεδεμένους ιστότοπους.

 

8.2. Facebook

Στους ιστοτόπους μας έχουν ενσωματωθεί πρόσθετα (plug-in) του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Facebook.

Τα plug-in του Facebook τα αναγνωρίζετε στο λογότυπο του Facebook ή στο κουμπί «Like» («Μου αρέσει») στην ιστοσελίδα μας.
Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, δημιουργείται μέσω του plug-in μία άμεση σύνδεση μεταξύ του προγράμματος περιήγησής σας και του διακομιστή του Facebook. Κατά αυτόν τον τρόπο το Facebook λαμβάνει την πληροφορία, ότι εσείς με τη δική σας διεύθυνση IP επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα μας. Αν κάνετε κλικ στο κουμπί «Like» του Facebook ενώ είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο Facebook, τότε μπορείτε να συνδέσετε τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων μας με το προφίλ σας στο Facebook. Έτσι το Facebook μπορεί να ταξινομήσει την επίσκεψη των ιστοσελίδων μας στον δικό σας λογαριασμό χρήστη. Επισημαίνουμε ότι εμείς ως πάροχοι των ιστοσελίδων δε λαμβάνουμε γνώση του περιεχομένου των διαβιβαζομένων δεδομένων ή της χρήσης τους από το Facebook.
Εάν δεν επιθυμείτε να μπορεί το Facebook να ταξινομήσει την επίσκεψη των ιστοσελίδων μας στο λογαριασμό χρήστη του Facebook, αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας του Facebook.

 

8.3. Twitter

Στις ιστοσελίδες μας έχουν συνδεθεί λειτουργίες της υπηρεσίας Twitter.

Μέσω της χρήσης του Twitter και της λειτουργίας «Re-Tweet» συνδέονται οι ιστοσελίδες που επισκέπτεστε με το λογαριασμό σας στο Twitter και κοινοποιούνται σε άλλους χρήστες. Ταυτόχρονα μεταδίδονται δεδομένα στο Twitter. Επισημαίνουμε ότι εμείς ως πάροχοι των ιστοσελίδων δε λαμβάνουμε ενημέρωση σχετικά με το περιεχόμενο των μεταδιδόμενων δεδομένων καθώς και της χρήσης τους από το Twitter. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά θα βρείτε στη δήλωση απορρήτου του Twitter στη διεύθυνση twitter.com/privacy.
Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις απορρήτου στο Twitter από τις ρυθμίσεις λογαριασμού στη διεύθυνση twitter.com/account/settings.

 

8.4. Instagram

Στις ιστοσελίδες μας έχουν συνδεθεί λειτουργίες της υπηρεσίας Instagram.

Αν έχετε συνδεθεί με το λογαριασμό σας στο Instagram, μπορείτε να συνδέσετε με ένα κλικ στο κουμπί του Instagram τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων μας με το προφίλ σας στο Instagram. Κατά αυτόν τον τρόπο το Instagram μπορεί να ταξινομήσει την επίσκεψη των ιστοσελίδων μας στο λογαριασμό σας. Επισημαίνουμε ότι εμείς ως πάροχοι των ιστοσελίδων δε λαμβάνουμε ενημέρωση σχετικά με το περιεχόμενο των μεταδιδόμενων δεδομένων καθώς και της χρήσης τους από το Instagram.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά θα βρείτε στη δήλωση απορρήτου του Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

 

8.5. Pinterest

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε social plug-in του κοινωνικού δικτύου Pinterest.

Αν εσείς επιλέξετε μία ιστοσελίδα ή οποία περιλαμβάνει ένα τέτοιο plug-in τότε το πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή σας δημιουργεί μία άμεση σύνδεση στους διακομιστές του Pinterest. Το plug-in διαβιβάζει ταυτόχρονα δεδομένα στους διακομιστές του Pinterest στις ΗΠΑ. Αυτά τα δεδομένα πρωτοκόλλου περιλαμβάνουν ενδεχομένως τη διεύθυνση IP σας, τη διεύθυνση ιστοσελίδων που επισκέπτεστε, οι οποίες περιλαμβάνουν επίσης λειτουργίες Pinterest, το είδος και τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, ημερομηνία και ώρα της ζήτησης, τον τρόπο χρήσης του Pinterest από εσάς καθώς και cookies.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό, τον όγκο και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από την Pinterest καθώς και τα σχετικά με αυτά δικαιώματα και δυνατότητες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής θα βρείτε στις δηλώσεις περί απορρήτου της Pinterest: https://policy.pinterest.com/el/privacy-policy.

 

8.6. Youtube

Ο υπεύθυνος για την επεξεργασία έχει ενσωματώσει σε αυτή την ιστοσελίδα στοιχεία του YouTube. Το YouTube είναι μία διαδικτυακή πύλη βίντεο, το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα σε δημιουργούς βίντεο να ανεβάσουν βίντεο-κλιπ δωρεάν και σε άλλους χρήστες να δουν, να αξιολογήσουν και να σχολιάσουν αυτά τα βίντεο κλιπ επίσης δωρεάν. Το YouTube επιτρέπει τη δημοσίευση βίντεο κάθε είδους και αυτός είναι ο λόγος που σε αυτή την διαδικτυακή πύλη μπορείτε να επιλέξετε να δείτε τόσο πλήρεις ταινίες και τηλεοπτικές σειρές όσο και μουσικά βίντεο, τρέιλερ ή και βίντεο που έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι οι χρήστες.
Με κάθε επίσκεψη μίας μεμονωμένης σελίδας αυτού του ιστοτόπου, που διαχειρίζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και στον οποίο έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο YouTube (βίντεο YouTube), το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου στο πληροφοριακό σύστημα του υποκειμένου των δεδομένων θα φροντίσει αυτόματα μέσω του εκάστοτε στοιχείου YouTube, να κατεβάσει μία απεικόνιση του αντίστοιχου στοιχείου YouTube από το YouTube. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το YouTube μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.youtube.com/intl/el/yt/about/. Στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής διαδικασίας οι YouTube και Google ενημερώνονται σχετικά με το ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστοτόπου μας επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων.
Εφόσον το υποκείμενο των δεδομένων είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένο στο YouTube, το YouTube αναγνωρίζει με την επίσκεψη μιας υποσελίδας, η οποία περιλαμβάνει ένα βίντεο του YouTube, ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστοτόπου μας επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω της YouTube και της Google και ταξινομούνται στον εκάστοτε λογαριασμό YouTube του υποκειμένου των δεδομένων.
Η YouTube και η Google λαμβάνουν μέσω των στοιχείων YouTube πάντα μια πληροφορία σχετικά με το ότι το υποκείμενο των δεδομένων επισκέφτηκε τον δικτυακό μας τόπο όταν το υποκείμενο των δεδομένων είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένο στο YouTube κατά τη χρονική στιγμή της επίσκεψης του ιστοτόπου μας. Αυτό πραγματοποιείται ανεξαρτήτως από το αν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ σε ένα βίντεο YouTube ή όχι. Αν το υποκείμενο των δεδομένων δεν επιθυμεί τη διαβίβαση αυτών των πληροφοριών στη YouTube και στη Google, τότε μπορεί να εμποδίσει αυτή τη διαβίβαση με την αποσύνδεση του από το λογαριασμό του στο YouTube πριν επισκεφτεί τον ιστότοπο μας.
Οι κανόνες περί απορρήτου που δημοσιεύονται στο YouTube και μπορείτε να τους δείτε στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/el/policies/privacy/, ενημερώνουν σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τη YouTube και τη Google.

 

 1. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

Ο παρακάτω κατάλογος περιλαμβάνει όλα τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ. Δικαιώματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τον ιστότοπό μας δεν είναι υποχρεωτικό να αναφέρονται. Ως προς αυτό ο κατάλογος μπορεί να μικρύνει.
Αν υπόκεινται σε επεξεργασία τα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τότε εσείς είστε το υποκείμενο των δεδομένων υπό την έννοια του ΓΚΠΔ και έχετε τα εξής δικαιώματα έναντι του υπεύθυνου επεξεργασίας:

 

9.1. Δικαίωμα πρόσβασης

Μπορείτε να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας μία βεβαίωση για το αν εμείς επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν εσάς.
Σε περίπτωση που υφίσταται τέτοια επεξεργασία, μπορείτε να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας το δικαίωμα πρόσβασης στις εξής πληροφορίες:

 1. Τους σκοπούς για τους οποίου υπόκεινται σε επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
  2. Τις κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία.
  3. Τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
  4. Το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα.
  5. Την ύπαρξη δικαιώματος για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή του δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία.
  6. Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή.
  7. Όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους.
  8. Την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 ΓΚΠΔ και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.

Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να ενημερωθείτε σχετικά. Στο πλαίσιο αυτό μπορείτε να απαιτήσετε να ενημερωθείτε για τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ σχετικά με τη διαβίβαση.

 

9.2. Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση και/ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο βαθμό που τα επεξεργαζόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν είναι ανακριβή ή ελλιπή. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να προβεί άμεσα στη διόρθωση.

 

9.3. Δικαίωμα για περιορισμό της επεξεργασίας

Υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν:

 1. Αν αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  2. Αν η επεξεργασία είναι παράνομη και εσείς αντιτάσσεστε στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητήσετε αντ’ αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους.
  3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή
  4. Εσείς έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1, ΓΚΠΔ εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των δικών σας λόγων.

Όταν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν έχει περιοριστεί, τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός της αποθήκευσης, υφίστανται επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους μέλους.
Αν εξασφαλίστηκε ο περιορισμός της επεξεργασίας σύμφωνα με τις ως άνω προϋποθέσεις θα ενημερωθείτε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πριν από την άρση του περιορισμού επεξεργασίας.

 

9.4. Δικαίωμα διαγραφής

 

9.4.1. Υποχρέωση διαγραφής

Μπορείτε να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να διαγραφούν άμεσα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν κι ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι υποχρεωμένος να διαγράψει άμεσα τα δεδομένα εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

 1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.
  2. Ανακαλέσατε την συγκατάθεσή επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ΓΚΠΔ και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.
  3. Αντιταχθήκατε στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 ΓΚΠΔ.
  4. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα.
  5. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους, στην οποία υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.
  6. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ.

 

9.4.2. Πληροφορίες σε τρίτους

Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει δημοσιοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 1 ΓΚΠΔ να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, λαμβάνει εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μέτρων, για να ενημερώσει τους υπευθύνους επεξεργασίας που επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ότι εσείς ως υποκείμενο των δεδομένων ζητήσατε από αυτούς τους υπευθύνους επεξεργασίας, τη διαγραφή τυχόν συνδέσμων με τα δεδομένα αυτά ή αντιγράφων ή αναπαραγωγών των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

9.4.3. Εξαιρέσεις

Το δικαίωμα διαγραφής δεν υφίσταται στον βαθμό που η επεξεργασία είναι απαραίτητη

 1. για την άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην ενημέρωση,
  2. για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας,
  3. για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχεία η) και θ), καθώς και το άρθρο 9 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ,
  4. για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ, εφόσον το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο (3) είναι πιθανόν να καταστήσει αδύνατη ή να εμποδίσει σε μεγάλο βαθμό την επίτευξη σκοπών της εν λόγω επεξεργασίας, ή
  5. για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 

9.5. Δικαίωμα γνωστοποίησης

Αν έχετε προβάλει το δικαίωμα σας για διόρθωση, διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τότε αυτός υποχρεούται να ανακοινώσει κάθε διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που διενεργείται σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να ενημερωθείτε σχετικά με τους εν λόγω αποδέκτες.

 

9.6. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει στον υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο.  Επίσης έχετε το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν:

 1. Η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ΓΚΠΔ ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ και
  2. η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Κατά την άσκηση αυτού έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Τα δικαιώματα και οι ελευθερίες άλλων δεν επηρεάζονται δυσμενώς λόγω αυτού του δικαιώματος.

Το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων δεν ισχύει για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

 

9.7. Δικαίωμα εναντίωσης

Εσείς δικαιούστε να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ή στ) ΓΚΠΔ, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων.
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε επεξεργασία, εκτός εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή η επεξεργασία χρησιμοποιείται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
Εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, δικαιούστε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για την εν λόγω εμπορική προώθηση, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εάν σχετίζεται με αυτήν την απευθείας εμπορική προώθηση.
Αν αντιταχθείτε στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν δεν υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς.
Στο πλαίσιο της χρήσης υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών και με την επιφύλαξη της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε με αυτοματοποιημένα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν τεχνικές προδιαγραφές.

 

9.8. Δικαίωμα ανάκλησης της δήλωσης συγκατάθεσης σύμφωνα με το δίκαιο προστασίας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

 

9.9. Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο. Αυτό δεν εφαρμόζεται όταν η απόφαση

 1. είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ εσάς και του υπευθύνου επεξεργασίας των δεδομένων
  2. επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και το οποίο προβλέπει επίσης κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων σας ή
  3. βασίζεται στη ρητή σας συγκατάθεση.

Οι αποφάσεις αυτές δεν πρέπει να βασίζονται στις ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ, εκτός αν ισχύει το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή ζ) ΓΚΠΔ και αν υφίστανται κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων σας.

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 1. και 3., ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων σας, τουλάχιστον του δικαιώματος εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης από την πλευρά του υπευθύνου επεξεργασίας, έκφρασης της προσωπικής άποψης και αμφισβήτησης της απόφασης.

 

9.10. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή

Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος στο οποίο έχετε τη συνήθη διαμονή σας ή τον τόπο εργασίας σας ή τον τόπο της εικαζόμενης παράβασης, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορά παραβαίνει τον ΓΚΠΔ.

Η εποπτική αρχή στην οποία έχει υποβληθεί καταγγελία ενημερώνει τον καταγγέλλοντα για την πρόοδο και για την έκβαση της καταγγελίας, καθώς και για τη δυνατότητα άσκησης δικαστικής προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 78 ΓΚΠΔ.